(pusty)

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

 Realizuj zamówienie

 porównaj produkty
797 327 380

 

Odbiór zużytego sprzętu Karcher Center Ocean - baner

 

Jeśli kupujesz w naszym sklepie sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dostarczając zamówienie - możemy odebrać od Ciebie niedopłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości,

prosimy poinformuj nas o tym na etapie składania zamówienia, możesz to zrobić umieszczając odpowiednią informację w polu "Dodatkowe uwagi" lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.

Przed przekazaniem zużytego sprzętu - przygotuj go prawidłowo do odbioru, w sposób dopasowany do rodzaju przekazywanego sprzętu.

 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.*

 

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
5. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

 

BDO: 000132315